Cảm ơn bạn đã chọn khăn lau hạ sốt của CÔNG TY TNHH PHÚC SINH AN . Việc sử dụng sản phẩm này chịu sự điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện sau đây. Vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng sản phẩm.

1. Phạm Vi Áp Dụng:

 • Điều khoản sử dụng này áp dụng cho tất cả người tiêu dùng sử dụng khăn lau hạ sốt của CÔNG TY TNHH PHÚC SINH AN

2. Mục Đích Sử Dụng:

 • Khăn lau hạ sốt được thiết kế để hỗ trợ giảm triệu chứng sốt và không được sử dụng với mục đích điều trị bệnh lý. Không sử dụng sản phẩm này thay thế cho lời khuyên y tế chuyên nghiệp.

3. Hướng Dẫn Sử Dụng:

 • Tuân theo hướng dẫn sử dụng được cung cấp cùng sản phẩm.
 • Không sử dụng sản phẩm trên da bị tổn thương hoặc vùng da có vấn đề.
 • Dừng sử dụng ngay lập tức nếu bạn phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu dị ứng hoặc kích ứng nào.

4. Giới Hạn Trách Nhiệm:

 • CÔNG TY TNHH PHÚC SINH AN không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại, hoặc thương tích nào phát sinh từ việc sử dụng không đúng cách hoặc lạm dụng sản phẩm.

5. Sở Hữu Trí Tuệ:

 • Tất cả quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến khăn lau hạ sốt, bao gồm bản quyền, thương hiệu, và bằng sáng chế, thuộc về CÔNG TY TNHH PHÚC SINH AN 

6. Thay Đổi Điều Khoản:

 • CÔNG TY TNHH PHÚC SINH AN có quyền sửa đổi các điều khoản sử dụng này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.
 • Việc bạn tiếp tục sử dụng sản phẩm sau khi các thay đổi về điều khoản được đăng tải có nghĩa là bạn chấp nhận các thay đổi đó.

7. Liên Hệ:

 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào liên quan đến điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua  .
 • Sử dụng sản phẩm của chúng tôi có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, và đồng ý tuân theo điều khoản sử dụng này.