Chính sách bảo mật thông tin này được thiết kế để thông báo cho khách hàng về cách thức CÔNG TY TNHH PHÚC SINH AN thu thập, sử dụng, và bảo vệ thông tin cá nhân khi bạn mua và sử dụng khăn lau hạ sốt của chúng tôi.

1. Thu Thập Thông Tin: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khi bạn:

 • Đặt mua khăn lau hạ sốt thông qua website, điện thoại hoặc các kênh bán hàng khác.
 • Đăng ký nhận tin tức và ưu đãi từ chúng tôi.
 • Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, và thông tin thanh toán.

2. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin: Thông tin cá nhân của bạn được sử dụng để:

 • Xử lý, giao hàng và cung cấp thông tin về đơn hàng của bạn.
 • Cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Gửi thông tin quảng cáo và khuyến mãi, nếu bạn đồng ý nhận.

3. Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân:

 • Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập không được phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Các biện pháp này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, sử dụng mã hóa trong quá trình truyền tải dữ liệu và lưu trữ thông tin trên các máy chủ được bảo vệ.

4. Chia Sẻ Thông Tin:

 • CÔNG TY TNHH PHÚC SINH AN không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn, trừ trường hợp cần thiết để thực hiện dịch vụ hoặc khi yêu cầu bởi pháp luật.

5. Quyền Truy Cập và Điều Chỉnh Thông Tin Cá Nhân:

 • Bạn có quyền truy cập, sửa đổi và yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình. Để thực hiện điều này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc số điện thoại được cung cấp trên website.

6. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật:

 • Chúng tôi có quyền cập nhật chính sách bảo mật này tùy theo thời gian và sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào thông qua website của chúng tôi hoặc email.

7. Liên Hệ:

 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách bảo mật này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ liên hệ được cung cấp trên website.
 • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng nó một cách công bằng và có trách nhiệm.